Mitt EU

Kandidat till EU-Parlamentet

Viktig historia, Viktigare framtid

 

Den Europeiska Unionen har under över 60 års tid verkat för ett tryggare, starkare och stabilare Europa. Dessa värden håller på att bli utraderade av mörka krafter från såväl höger som vänster. Vi måste stå upp för dessa värden i tider som dessa!

 

Vad har EU gjort för världen?

1. Bekämpat väpnade konflikter i Europa

2. Förenklat handel

3. Ökat välstånd

4. Förenklat resande

 

EU och säkerhetspolitik


 

Vi lever idag i en ny tid där kriminallitet bytt fokus från att enskilda individer begår brott till att större internationella ligor. EU och dess medlemstater måste börja inse att stöldgods och kriminella korsar nationsgränser för att förvirra.

 

Europeisk säkerhetspolitik:

1. Federal polismyndighet

2. Öka Europols arbetsområde

3. Ökad terrorbekämpning

 

Hur ska vi få fler yngre till politiken?


 

Sverige står inför stora utmaningar och vi behöver en blandning av människor som är med och bestämmer i så väl Kommun, Landsting, Riksdag och EU. Vi behöver människor med olika bakgrunder och åldrar för att få ett så bra samhälle som möjligt. Det är allvarligt att antalet unga som är politiskt akitva sjunkit så kraftigt de senaste åren.

Det behövs ändras på!

 

Hur ska vi få fler unga?

1. Vi måste våga tänka nytt

2. Vi måste arbeta mer inkludernade.

3. Vi måste våga tro på framtiden

4. Vi måste våga delegera uppdrag till yngre

 

Copyright © All Rights Reserved